แผงกั้นจราจร

รายละเอียด

แผงกั้นเหล็กจราจร แบบไม่มีล้อ

มีให้เลือก 3 ขนาด ดังนี้

  • 1     เมตร
  • 1.5  เมตร  
  • 2     เมตร