รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน

- โครงรถส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม
- สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้
- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น  
  ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 60 cm
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ
  ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 20 cm
- พื้น รถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้น้ำหนักรถเบาลง
- เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา 2″ ทำด้วยฟ้องน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม
- ขารถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่างดี แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ ไม่น้อยกว่า 4.5"
- สามารถพับขาเพื่อนำขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก
- มีราวกั้นเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง
- เป็นรถเข็นรับ – ส่งผู้ป่วย ติดตั้งในโรงพยาบาล (Ambulance)
- ปรับในส่วนหัวได้ถึง 65 องศา
- น้ำหนักรถ 39 กิโลกรัม
- รับน้ำหนักได้ถึง 180 กิโลกรัม
รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน
- โครงรถส่วนใหญ่ทำจากสแตนเลสเกรด 304 ปลอดสนิม
- สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้
- ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น  
  ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 60 cm
- ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ
  ด้านยาวไม่น้อยกว่า 190 cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า 20 cm
- ขนาดปรับความสูงเป็นเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 130 cm
- มีเสาแขวนน้ำเกลือทั้ง 2 ด้าน
- พื้น รถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้น้ำหนักรถเบาลง
- เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา 2″ ทำด้วยฟ้องน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม
- ขารถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่างดี แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ ไม่น้อยกว่า 4.5"
- สามารถพับขาเพื่อนำขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก
- มีราวกั้นเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง
- เป็นรถเข็นรับ – ส่งผู้ป่วย ติดตั้งในโรงพยาบาล (Ambulance)
- ปรับในส่วนหัวได้ถึง 65 องศา
- น้ำหนักรถ 39 กิโลกรัม
- รับน้ำหนักได้ถึง 190 กิโลกรัม