ชุดถังออกซิเจน

55515ถังออกซิเจน+อุปกรณ์

ชุดให้ออกซิเจน  ประกอบด้วย

- ถังออกซิเจน
- เกจ์ ออกซิเจน 1 ชุด
- รถเข็นถังออกซิเจน
- สายแคนนูล่า หรือ หน้ากากให้ออกซิเจน 

ถังเหล็ก 0.5 คิว (ทรงผอมสูง)

ISO9809-3
ความจุ : 500ลิตรก๊าซ/3.5 ลิตรน้ำ
ความสูง : 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 ซม.
หนา : 3.1 มม.
น้ำหนัก : ถัง6.46/วาล์ว0.6 กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 7 กก.

ถังเหล็ก 0.5 คิว (ทรงอ้วนเตี้ย)

ISO9809-3
ความจุ : 500ลิตรก๊าซ/3.4 ลิตรน้ำ
ความสูง : 46 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 13 ซม.
หนา : 4.1 มม.
น้ำหนัก : ถัง5.7/ฝา1/วาล์ว0.6 กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 8 กก.

ชุดถังออกซิเจน 1.5 คิว

ถังเหล็ก 1.5 คิว
ISO9809-3
ความจุ : 1,500ลิตรก๊าซ/10ลิตรน้ำ
ความสูง : 95 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 14 ซม.
หนา : 4.1 มม.
น้ำหนัก : ถัง13/ฝา1/วาล์ว0.6 กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 17 กก.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ถังออกซิเจน2.0คิว

ชุดถังออกซิเจน 2.0 คิว

ถังเหล็ก 2 คิว
ISO9809-3
ความจุ : 2,000ลิตรก๊าซ/13.4ลิตรน้ำ
ความสูง : 98 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 16.54 ซม.
หนา : 4.7 มม.
น้ำหนัก : ถัง15.6/ฝา1/วาล์ว0.6 กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 21 กก.

ชุดออกซิเจน 6.0 คิว

ถังเหล็ก 6 คิว
ISO9809-3
ความจุ : 6,000ลิตรก๊าซ/40ลิตรน้ำ
ความสูง : 142 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 22.27 ซม.
หนา : 5.7-6.1 มม.
น้ำหนัก : ถัง48-49/ฝา1/วาล์ว0.6 กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 53 กก.