ที่ใส่กรวยน้ำดื่ม

กระบอกสเตนเลสใส่กรวยกระดาษ ใช้บรรจุกรวยกระดาษน้ำดื่ม เป็นแถว
เพื่อความสะดวก สะอาด เรียบร้อย
ใช้งานง่าย
ยึดติด ได้ทุกพื้นผิว (อาจจะใช้น๊อตหรือ กาวสองหน้าช่วย)
ไว้ติดกับเครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน
ด้านบน มีฝาปิดสนิท ไม่ให้เศษอะไรเข้าไปรบกวน ในแถวของกรวยน้ำดื่มกระดาษ
เหมาะสำหรับ ร้านค้า,ร้านอาหาร,คลีนิก,โรงพยาบาล,โรงงาน หรือ แล้วแต่ความต้องการ
เพื่อ สุขภาพ และ อนามัยที่ดี
ขนาดสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม สูง 36 ซม