ถังขยะ


ถังขยะพลาสติก 4สี ถังขยะแยกประเภท

ถังขยะแยกประเภท ถังขยะพลาสติก 40ลิตร 4สี พร้อมสกรีนสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ รวมถึงโลโก้ของหน่วยงาน จัดจำหน่ายถังขยะ พลาสติก นอกอาคาร และในอาคาร มากกว่า 10 ปี ให้หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล เทศบาล อบต โรงเรียน สถานศึกษาและบริษัทชั้นนำ